Skuteczny leadership. Warsztat z diagnozą ILM72
Parent Category: Szkolenia otwarte: Programy
Hits: 141

Podczas warsztatu zastanowimy się wspólnie, czym jest a czym nie jest przywództwo i na jakich podstawach może się opierać. Wypracujesz swoją misję opartą o wartości. Przedyskutujemy konkretne sytuacje z Twojej pracy i przećwiczymy sposoby działania lidera stawiającego na efektywność i rozwój pracowników.

CELE KLUCZOWE:

 1. Pogłębienie świadomości własnych silnych stron i obszarów do rozwoju w kontekście bycia przywódcą i wzorcem dla podwładnych.
 2. Przećwiczenie konkretnych umiejętności wspomagających działanie spójne z ideą przywództwa na co dzień.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMUJESZ:

 1. Małe warsztatowe grupy do 10 osób
 2. Ankieta wstępna
 3. Diagnoza stylu przywództwa narzędziem ILM72 z feedbackiem indywidualnym dla każdego uczestnika ( dowiedz się więcej o narzędziu >>> więcej)
 4. E-mentoring do 60 dni od daty zakończenia szkolenia
 5. Zadania utrwalające – w okresie po 3, 6, 9 i 12 tygodniach od momentu zakończenia szkolenia; uczestnicy drogą mailową otrzymują zadania, których celem jest utrwalenie wiedzy nabytej na szkoleniu, przełożenie jej na praktykę biznesową

ADRESACI:

 • prezesi, dyrektorzy zarządzający,
 • osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządzające zespołem pracowników,
 • menedżerowie działów HR,
 • właściciele firm.

PROGRAM SZKOLENIA:

WSTĘP, WPROWADZENIE

MODUŁ I: PRZYWÓDZTWO – CO TO TAKIEGO?

Cel: Doprecyzowanie, kim jest „przywódca” i czym różni się od „menedżera”

 • Przywódca i menedżer. Dwie strony tego samego medalu?
 • Przywództwo a charyzma
 • Przywództwo a rzeczywiste angażowanie: Motywacja 3.0

MODUŁ II: PIĘĆ POZIOMÓW PRZYWÓDZTWA

Cel: Doprecyzowanie sposobów działania i kompetencji przywódcy w zależności od poziomu, z którego działa

 • Autodiagnoza: Mój potencjał przywódczy. Szanse i zagrożenia
 • Pięć poziomów przywództwa: Charakterystyka
 • Podstawy działania przywódcy w zależności od poziomu: Model W-PUW

MODUŁ III: PUNKT WYJŚCIA DLA PRZYWÓDCY, CZYLI WARTOŚCI

Cel: Identyfikacja kluczowych wartości w działaniu Uczestników i ich wpływu na ich potencjał przywódczy

 • Przywództwo osobiste – punkt wyjścia
 • Moje wartości i ich spójność w różnych obszarach życia. Wartości-cele i wartości-środki
 • Moje wartości a moje działania: Autoanaliza. Obszary utrzymania i obszary wzmacniania
 • Budowanie zespołu w oparciu o wartości: Twoje expose

MODUŁ IV: PRZYWÓDCA SKONCENTROWANY NA EFEKTYWNOŚCI I ROZWOJU

Cel: Przegląd oraz przećwiczenie wybranych narzędzi

 • Przywództwo poziomu 3 i 4 = Management 3.0.
 • Zwiększanie efektywności = zarządzanie zmianą i angażowanie do tego ludzi
 • Rozwój = wzmacnianie potencjału ludzi i zespołów na co dzień
 • Analiza przykładów Uczestników: Sytuacja – propozycja działań. Praca grupowa i dyskusja

MODUŁ V: MOJA MISJA, JAKO PRZYWÓDCY

Cel: Wypracowanie indywidualnych zobowiązań (przede wszystkim wobec siebie)

 • ‘Lądowanie’ – podsumowanie indywidualne (praca z przestrzenią)
 • Określenie indywidualnego ‘śladu przywództwa’: Moja misja oraz podstawy działania, na których się oprę

CZAS TRWANIA:

 • Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00-17:00, drugi dzień: 08:30–15:30

AKTUALNE TERMINY I ZAPISY: KOMPETEA

© 2019 Magdalena Robak

Jeśli znasz kogoś, kogo to szkolenie może zaciekawić - podziel się.

INNE ARTYKUŁY Z KATEGORII