Diagnoza osób, zespołów, firmy

in formy

Rozpoznanie potrzeb rozwojowych (na poziomie ludzi, procesów, systemów) za pomocą narzędzi takich, jak testy, ankiety, wywiady, obserwacje.

Read more

Szkolenia warsztatowe

in formy

Zajęcia warsztatowe, które doskonalą kompetencje lub których celem jest wytrenowanie określonego sposobu bądź metody działania.

Read more

Warsztaty facylitowane

in formy

Wsparcie procesu znajdowania odpowiedzi na konkretne pytanie, rozwiązania określonego problemu lub wypracowania konkretnego sposobu działania.

Read more

Doradztwo indywidualne i firmowe

in formy

Porady ukierunkowane na wybór najlepszej drogi do realizacji założonych celów i osiągnięcie wymiernej korzyści.

Read more

Wsparcie wdrożeniowe

in formy

Różnorodne działania - indywidualne i grupowe - które pomagają zastosować zdobyte kompetencje w praktyce (przełożyć na codzienne działania). 

Read more