Jakość współpracy

in obszary

Pomagam wzmacniać współdziałanie wewnątrz firmy oraz z partnerami biznesowymi. Wspieram w wypracowywaniu wspólnej wizji działania i celów, budowaniu zasad współpracy oraz uzgadnianiu sposobów utrzymania jej jakości.

W projektach pomagam uzgodnić obszar "Ludzie i Cele", będący w modelu doskonałości projektowej IPMA PEB fundamentem doskonałości (spójne przywództwo oraz wartości, jednolicie rozumiane cele i zaangażowani kluczowi interesariusze). Jednym z narzędzi, które w tym pomagają jest opracowany przeze mnie model tworzenia roadmap zespołu - Model TEAM©.

Więcej szczegółów znajdziesz w FORMACH PRACY.

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ DROGĘ

TEMATYKA SZKOLEŃ

SZKOLENIA WARSZTATOWE

 1. Najpierw staraj się zrozumieć... Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy
 2. Pielęgnuj oba skrzydła: Akceptację i Wymagania. Postawa i komunikacja asertywna w kontakcie z Klientami
 3. Zasady dobrej współpracy: Od zaufania po wyniki (wg modelu P. Lencioniego)
 4. Model Potrzeb Społecznych i Cztery Dźwignie Motywacji w budowaniu współpracy

WARSZTATY FACYLITOWANE

 1. Żeby team był TEAMem - praktyczne budowanie współpracy
 2. Świadomość własnej roli i jej powiązań z otoczeniem we współpracy
 3. Wspólny cel - wspólna droga. Analiza i wypracowanie standardów współpracy
 4. Rozwój jakości współpracy w projekcie w oparciu o lesson learned
 5. Poszukiwanie rozwiązań z metaforą
 6. Wartości i misja zespołu w praktyce
 7. Współpraca cross-działowa: Analiza i doskonalenie

INNE DZIAŁANIA

DIAGNOZA

 • Diagnoza siły i odporności psychicznej MTQ48/MTQPlus
 • Assessment / Development Center
 • Ocena 360 stopni jakości współpracy
 • Obserwacja "on the job": Analiza jakości współpracy

DORADZTWO INDYWIDUALNE

 • Indywidualne wsparcie doradczo-coachingowe ukierunkowane na rozwój konkretnych kompetencji Uczestnika 

WSPARCIE WDROŻENIOWE

 • Spotkania indywidualne lub warsztaty grupowe wspierające w praktycznym zastosowaniu kompetencji rozwijanych podczas szkoleń

SZKOLENIA OTWARTE

Model TEAM - wspólne wartości i roadmap we współpracy

Zależy nam na wysokiej jakości działań. Ważna jest dla nas dobra współpraca. Musimy się sprawnie komunikować. 

Jestem pewna, że wszyscy znamy te słowa. I kiedy je słyszymy wydaje nam się, że świetnie wiemy, o co chodzi. Że rozumiemy je tak samo. Bo to przecież oczywiste. A potem okazuje się, że niekoniecznie... Warsztaty prowadzone dla firmy, zespołów, interesariuszy projektów zgodnie z Modelem TEAM© pomagają zminimalizować ten problem, ponieważ ułatwiają zrozumienie i wypracowanie wspólnych definicji.

Model TEAM© pomaga wypracować wspólne zasady pracy w ramach firmy, zespołu, projektu. Jest kluczowym uzupełnieniem formalnego kick-off, przy czym kick-off skupia się na aspektach formalnych (cele, plan, ryzyka, komunikacja, zmiany itp.), zaś Model TEAM© na aspektach często marginalizowanych – jakości współpracy i budowaniu wspólnej roadmap. Co ważne - dzięki połączeniu pracy z metaforą, języka Clean oraz konkretnych narzędzi biznesowych umożliwia sięgnięcie do prawdy kryjącej się za uniwersalnymi słowami i pojęciami. 

Podczas jednego dnia warsztatów przejdziecie przez cztery etapy Modelu TEAM©:

 1. To TOUCH - odkryjecie wartości we współpracy, których oczekują różne osoby z zespołu, firmy, projektu.
 2. To EXCHANGE - zrozumiecie, co dokładnie oznaczają dla wszystkich te wartości. Po pogłębieniu tego, jak każdy je rozumie wybierzecie wspólne wartości, którymi chcecie się kierować i wypracujecie jednolitą definicję.
 3. To ANALYZE - określicie, jakich zachowań od siebie oczekujecie, a jakich nie. Zbudujecie "expose współpracy".
 4. To MAINTAIN - Wypracujecie, w jaki sposób będziecie dbać o to, by wszyscy zainteresowani działali zgodnie z wartościami oraz jak będziecie reagować na odstępstwa.

Z warsztatów wyjdziecie z konkretnymi uzgodnieniami, które od razu można wprowadzić w życie.

Narzędzia facylitacji dla trenerów (1 dzień)

Warsztat dla trenerów, podczas którego poznasz cztery konkretne techniki facylitacji, którymi pracuje Trener Narzędziowy (są to zmodyfikowane na potrzeby szkoleń techniki, bazujące na oryginalnych narzędziach Clean Coaching i stworzone w ramach podejścia Clean Dynamics):

 1. Doświadczysz, jak Metaforyczna Rundka Wstępna może wprowadzić w temat szkolenia oraz pomóc poznać kluczowe oczekiwania i potrzeby Uczestników.
 2. Poznasz trzy Wędrujące Pytania Clean, którymi zastąpisz lub wzbogacisz klasyczną burzę mózgów bądź dyskusję.
 3. Zobaczysz, w jaki sposób można wykorzystać Koło Clean z Podsumowaniem do uruchomienia wiedzy grupowej przy wypracowywaniu rozumienia pojęć czy modeli oraz ich definiowaniu.
 4. Poznasz sposób na podsumowywanie szkoleń wykorzystujący Ukierunkowaną Pracę z Przestrzenią, dzięki czemu Uczestnicy mogą zintegrować zdobytą wiedzę i umiejętności.

Każde ćwiczenie poznasz w następujący sposób:

 • najpierw go doświadczysz,
 • potem omówimy, co się wydarzyło, czemu to służyło oraz poznasz zastosowany protokół,
 • na koniec wspólnie przedyskutujemy gdzie i w jakich celach można je zastosować oraz jakie są możliwe modyfikacje.

A poniżej link do filmu - mini-podsumowanie warsztatów z 19.05.2018:

facylitacja 1str

NADCHODZĄCE TERMINY I ZAPISY