Szkolenia warsztatowe

in formy

Zajęcia warsztatowe, które doskonalą kompetencje lub których celem jest wytrenowanie określonego sposobu bądź metody działania.

Stosuję metody aktywne: symulacje, odgrywanie ról, prace grupowe, dyskusje moderowane, podejście projektowe, ćwiczenia indywidualne, autoanalizy, pracę z metaforą i przestrzenią. Kluczowe jest dla mnie stworzenie przestrzeni, w której Uczestnicy czują się bezpiecznie i swobodnie, bo tylko wtedy są gotowi do odkrywania siebie i dokonywania zmiany.

Poniżej znajdziesz kluczowe obszary i tematy, w których się specjalizuję. Duża część z nich może być realizowana, jako samodzielne szkolenia lub jako cykle szkoleniowe.

PROGRAMY SZKOLEŃ OTWARTYCH

Kierowanie zespołem

Kompetentny lider

PO CO?

By uporządkować zadania wynikające z funkcji kierowniczej oraz przećwiczyć umiejętności powiązane z orientacją na zadanie, na zespół i koncentracją na pojedynczych pracownikach.

DLA KOGO?

Dla kierowników, kierowników projektów, liderów zespołów

CO?

 1. Pięć kluczowych zadań kierowniczych: Planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie i zarządzanie informacją
 2. Trójkąt sukcesu zespołu
 3. Efektywne realizowanie funkcji szefa w procesie kierowania: Wytyczne i pomocne narzędzia
 4. Delegowanie zadań i wydawanie poleceń
 5. Podejście PULL: Wzmacnianie samodzielności pracowników
 6. Monitorowanie i kontrola pracy: Bieżący feedback oraz podsumowywanie zadań i celów
 7. Rozmowy motywujące, korygujące i dyscyplinujące

Narzędzia pracy lidera projektu

PO CO?

By poznać proste narzędzia wspierające zarządzanie projektami lub uporządkować i uspójnić wiedzę w tym zakresie.

DLA KOGO?

Dla kierowników / liderów projektów, szczególnie osób nowych w tej roli.

CO?

 1. Tworzenie karty projektu / mandatu projektu
 2. Dobór i budowanie zespołu projektowego (w tym wymagania, tworzenie i wygłaszanie kick-off do różnych grup interesariuszy, budowanie expose - wspólnych zasad współpracy)
 3. Organizacja pracy zespołu (macierz RAM, WBS, prosty kanban)
 4. Delegowanie zadań w projekcie
 5. Monitorowanie i przegląd postępów. Zamykanie projektów i lesson learned 
 6. Sytuacje trudne w zarządzaniu projektem
 7. Reprezentowanie projektu i zespołu projektowego w kontaktach z interesariuszami

By chcieli chcieć - budowanie zaangażowania

PO CO?

By poznać i przećwiczyć narzędzia oraz sposoby działania, które odblokują zaangażowanie ludzi.

DLA KOGO?

Dla kierowników, kierowników projektów, liderów zespołów.

CO?

 1. Poziomy przywództwa i ich konsekwencje dla zaangażowania zespołu.
 2. Podstawa zaangażowania: Poczucie bezpieczeństwa i jasne zasady gry. Co mówi neuronauka?
 3. Jak delegować zadania i jednocześnie sprawić, by pracownik miał rzeczywisty wpływ? Poznanie założeń rozmowy empowerment i Motywacji 3.0
 4. Różne przyczyny braku zaangażowania: Wypalenie, przepalenie, przerdzewienie, problemy prywatne. Wypracowanie strategii działania
 5. Techniki komunikacji coachingowej w rozmowach menedżerskich (feedback, sytuacje trudne, obniżona motywacja)
 6. Zasady moderowania spotkań zespołowych wspomagających partycypację i zaangażowanie pracowników. Rola i zadania lidera

Lider w procesach ZZL

PO CO?

By przećwiczyć praktyczne aspekty realizowania procesów zarządzania zasobami ludzkimi w pracy z zespołem.

DLA KOGO?

Dla kierowników, kierowników projektów, liderów zespołów

CO?

 1. ZATRUDNIANIE. Wzmacnianie skuteczności rozmów rekrutacyjnych: Przygotowanie, tworzenie prostych narzędzi symulacyjnych, wywiad behawioralny oparty o model STAR i Clean Language, ocena i dokonywanie wyboru kandydata
 2. ADAPTACJA. Planowanie i realizowanie procesu adaptacji pracownika po zatrudnieniu lub przeniesieniu na inne stanowisko: Planowanie procesu, rola lidera na kolejnych etapach, ocena i działania po zakończeniu procesu
 3. OCENA. Prowadzenie rozmów oceniających: Przygotowanie, proces rozmowy od "dzień dobry" po "do widzenia", odpowiedzialność lidera po zakończeniu rozmowy
 4. ROZWÓJ. Wspieranie rozwoju pracownika "on the job": Lider w roli trenera, mentora i coacha 

Efektywność osobista

Moja rola zawodowa

PO CO?

By doprecyzować oczekiwania związane z pełnioną rolą zawodową oraz przećwiczyć umiejętności, które pomagają ją efektywnie realizować.

DLA KOGO?

Dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk kluczowych dla firmy (w tym liderów).

CO?

 1. Moja rola zawodowa: Cele, oczekiwania, wizerunek
 2. Zarządzanie współpracą: Identyfikacja blokad, uruchamianie zaangażowania
 3. Organizacja pracy własnej  
 4. Moja misja zawodowa

Komunikacja budująca współpracę

PO CO?

By poznać i przećwiczyć konkretne techniki komunikacyjne wspierające skuteczną komunikację w sytuacjach standardowych i trudnych (w tym komunikacja asertywna).

DLA KOGO?

Dla każdego :)

CO?

 1. Uwarunkowania skutecznej komunikacji: Od celu do narzędzi
 2. Skuteczna komunikacja: Postawa, techniki
 3. Dopasowanie komunikacyjne do rozmówców: Siła podążania
 4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 5. Postawa i komunikacja asertywna

Obsługa Klientów

Jakość obsługi Klientów

PO CO?

By uspójnić jakość kontaktu z Klientem oraz pogłębić świadomość wpływu pracowników na budowanie wizerunku firmy.

DLA KOGO?

Dla firmy, dla zespołów obsługi Klientów i wszystkich osób kontaktujących się z Klientami zewnętrznymi lub wewnętrznymi.

CO?

 1. Cele, oczekiwania i wizerunek pracowników kontaktu z Klientem
 2. Kryteria jakości usług i ich realizowanie w codzienej pracy
 3. Kontakt z Klientami w sytuacjach standardowych
 4. Profesjonalny kontakt pisemny, telefoniczny i osobisty
 5. Kontakt z Klientami w sytuacjach trudnych i konfliktowych

Sprzedaż doradcza i negocjacje

PO CO?

By wzmocnić budowanie długofalowych relacji z Klientami w procesie sprzedaży.

DLA KOGO?

Dla pracowników działów sprzedaży osobistej.

CO?

 1. Clienting: Konsultant, Doradca czy Partner? Różne role w procesie sprzedaży
 2. Proces zakupu a proces sprzedaży. PUSH versus PULL
 3. Benchmarking, jako podstawa przygotowania się do kontaktu z Klientami
 4. Negocjacje oparte o interesy: Analiza obszarów rozmowy i wspólne uzgadnianie obszarów możliwości
 5. Tworzenie i prowadzenie użytecznych dla Klienta prezentacji: Różne cele - różne formy

Narzędzia facylitacji dla trenerów (1 dzień)

Warsztat dla trenerów, podczas którego poznasz cztery konkretne techniki facylitacji, którymi pracuje Trener Narzędziowy (są to zmodyfikowane na potrzeby szkoleń techniki, bazujące na oryginalnych narzędziach Clean Coaching i stworzone w ramach podejścia Clean Dynamics):

 1. Doświadczysz, jak Metaforyczna Rundka Wstępna może wprowadzić w temat szkolenia oraz pomóc poznać kluczowe oczekiwania i potrzeby Uczestników.
 2. Poznasz trzy Wędrujące Pytania Clean, którymi zastąpisz lub wzbogacisz klasyczną burzę mózgów bądź dyskusję.
 3. Zobaczysz, w jaki sposób można wykorzystać Koło Clean z Podsumowaniem do uruchomienia wiedzy grupowej przy wypracowywaniu rozumienia pojęć czy modeli oraz ich definiowaniu.
 4. Poznasz sposób na podsumowywanie szkoleń wykorzystujący Ukierunkowaną Pracę z Przestrzenią, dzięki czemu Uczestnicy mogą zintegrować zdobytą wiedzę i umiejętności.

Każde ćwiczenie poznasz w następujący sposób:

 • najpierw go doświadczysz,
 • potem omówimy, co się wydarzyło, czemu to służyło oraz poznasz zastosowany protokół,
 • na koniec wspólnie przedyskutujemy gdzie i w jakich celach można je zastosować oraz jakie są możliwe modyfikacje.

A poniżej link do filmu - mini-podsumowanie warsztatów z 19.05.2018:

facylitacja 1str

NADCHODZĄCE TERMINY I ZAPISY